Websted Vidar Skolen

Som Vidar Skolens skoleleder vil du i samarbejde med rektor, lærerne, forældrene og eleverne på skolen spille en central rolle for den igangværende udvikling af skolen.

Skolelederen udgør sammen med rektor og administrationen bestyrelsens tætteste  samarbejdspartnere, hvor det fælles mål er at sikre udviklingen af en moderne steinerskole.

Hvem er du?
Vi søger en leder, som kan skabe rammer om en tryg og meningsfuld skolehverdag præget af engagement og høj faglighed, så alle elever fortsat får mulighed for at trives, lære og udvikle sig som hele mennesker.

Vi forventer, at du er en inkluderende leder, der formår at skabe gode rammer for, at det pædagogiske råd og lærerne bliver en tydelig medspiller i pædagogiske beslutninger.

Du er også en leder, der ved, hvordan man skaber trygge rammer, der giver medarbejdertrivsel og høj arbejdsglæde.

Som skoleleder har du et godt blik for helheden, eleverne, familierne og medarbejderne. Du er lyttende og handlekraftig og kan imødekomme problemstillinger og konflikter både anerkendende og konstruktivt.

Derudover er følgende vigtigt for os:

  • Du har ledelseserfaring, gerne suppleret med relevant efteruddannelse
  • Du har en pædagogisk grunduddannelse og undervisningserfaring fra grundskolen
  • Du har flair for pædagogiske og administrative processer, som understøtter den fælles kerneopgave
  • Du har viden om og interesse for steiner-pædagogik
  • Du har en struktureret tilgang til opgaver

Dine opgaver som leder omfatter bl.a.:

  • at være ansvarlig for den daglige drift af grundskolen, herunder administration, økonomi, medarbejdersamtaler m.m., dette i samarbejde med rektor og skolens administration.
  • at være ansvarlig for udvikling af skolen i samarbejde med rektor, bestyrelse og skolens pædagogiske råd.
  • at sikre god og tydelig kommunikation og gennemsigtighed i skolens processer over for medarbejdere, skolens bestyrelse og forældre.


Hvem er vi?
Vidar Skolen er Danmarks ældste steinerskole med klassetrin fra børnehaveklasse til 2. HF, SFO og klub samt vuggestue og børnehave.

Det er en helhedsskole, der hviler på steinerpædagogiske læringsprincipper med alsidige skoledage, hvor intellekt, følelse og krop dagligt er i bevægelse. Det er således skolens intention at skabe en balanceret og sund skolegang og udvikling for den enkelte elev.

Læs mere om Vidar Skolen her: https://www.vidarskolen.dk

Praktiske informationer
Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst og Organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler, der er indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Er du interesseret i at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte skolens rektor Mette Huld Jakobsen på mette.huld@vidarskolen.dk

Ansøgning vedhæftet CV og eksamenspapirer sendes til kontor@vidarskolen.dk

Ansættelsessamtalerne holdes løbende.

Vi ønsker, at vores nye skoleleder kan tiltræde stillingen 1. august 2024 eller snarest muligt derefter.

For at ansøge til dette job send dine informationer til kontor@vidarskolen.dk