• Odense

Websted Rudolf Steiner-Skolen i Odense

Pr. 1. august 2024 søger vi dels en klasselærer til vores grundskole og dels faglærere, der både kan undervise i idræt og matematik i grundskolen og overbygningen med Steiner HF.

Som lærer på en steinerskole, må du – ud over at have en relevant uddannelsesbaggrund – naturligvis også have hjertet med i forhold til steinerpædagogikken.

Som klasselærer i grundskolen må du have et indgående kendskab til rollen som klasselærer på en steinerskole med dens kunstneriske, musiske og relationsbaserede arbejdsform.

Som faglærer skal du – også med et steinerpædagogisk afsæt – kunne varetage undervisning i idræt og matematik, overvejende i overbygningen med Steiner HF, men også i grundskolen. På Steiner HF skal du kunne undervise i idræt på C-niveau og matematik på B-niveau.

Du må være udadvendt og positivt indstillet overfor samarbejdssituationer både med kolleger, forældre og elever og være parat til at tage medansvar i skolens samlede virke og arbejde i kollegiet. Du må også være i stand til at navigere i skolens steinerpædagogiske pensum og undervisningsformer, som står mål med folkeskolens fælles mål og for hf.

Vi er åbne for, at disse stillingsfunktioner evt. kan kombineres på forskellig vis, så der sammenlagt kan opnås en kombineret stilling med en højere ansættelsesgrad og større tilknytning, men det er bestemt ikke en betingelse for at kunne ansøge. Vi hører gerne fra alle relevante og interesserede ansøgere med og uden kombinationsmuligheder.

Vi ser frem til at tage imod dig som vores nye kollega og hjælpe dig godt i gang på vores dejlige skole, der rummer ca. 330 elever fra børnehaveklasse til Steiner HF, og som ligger naturskønt i den sydlige del af Odense.

Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen/stillingerne, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for grundskolen Stefan V. Jokumsen på svj@rss-odense.dk eller 21497006.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning på job@rss-odense.dk

Samtaler afholdes løbende, efterhånden som ansøgninger modtages.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Isoleret set er der ikke tale om fuldtidsstillinger.

Læs mere om skolen på www.rss-odense.dk eller på www.steinerhf-odense.dk

For at ansøge til dette job send dine informationer til job@rss-odense.dk