Hjemmeside Vidar skolen

Ønsker til vores kommende skoleleder

Som skoleleder på Vidar skolen i Gentofte skal du i samarbejde med rektor, lærerne, forældrene og eleverne på skolen videreføre den igangværende udvikling forstærke skolens pædagogiske værdigrundlag og vores administrative processer. Skolelederen udgør sammen med rektor og administrationen bestyrelsens tætteste og vigtigste samarbejdspartnere, hvor det fælles mål er at sikre udviklingen af en moderne steinerskole.
Vidar skolen intenderer at sikre alle elever et solidt livsgrundlag, men deltager samtidig aktivt i videreførelsen af dansk friskoletradition. Vi søger derfor en leder som kan skabe rammer for en tryg og meningsfuld skolehverdag præget af engagement og høj faglighed således at alle elever får mulighed for at trives, lære og udvikle sig som hele mennesker. Derudover skal du skabe rammerne for, at den pædagogiske ledelse bliver en tydelig medspiller i skolens ledelse, altså at kollegiet har direkte indflydelse i forbindelse med den pædagogiske linje, der bliver lagt for lærerne – at der er en tæt dialog mellem den samlede ledelse og kollegaer omkring eksempelvis udformning og valg af temaer på konferencerne.

Derudover skal du skabe rammerne for at lærere og andre medarbejdere har god trivsel og høj arbejdsglæde.

Som skoleleder har du et godt blik for helheden, eleverne, familierne og medarbejderne. Du er handlekraftig og kan imødekomme problemstillinger og konflikter både anerkendende og konstruktivt.


Dine kompetencer og kvalifikationer kunne fx være at:

 • du har ledelseserfaring, gerne suppleret med relevant efteruddannelse.
 • du har en pædagogisk grunduddannelse og undervisningserfaring.
 • du har flair for pædagogiske/administrative processer, som understøtter den fælles kerneopgave.
 • du er synlig i hverdagen på skolen og tydelig i din kommunikation.
 • du har overblik og tager initiativ til at bringe orden i kaos.
 • du er struktureret.
 • du tager initiativ og udstråler naturlig autoritet.
 • du har gode lederegenskaber og gode kommunikative evner.
 • du er nærværende og tillidsvækkende i din ledelsesstil.
 • du er en samlende, samarbejds- og helhedsorienteret leder, som skaber ro og overblik.
 • du er i stand til at samle trådene og holde en fælles retning.
 • du er holdepunkt og organisator for vores fælles indsats.
 • du er oprigtigt interesseret i skolens miljø og kultur.

 

Dine opgaver som leder omfatter bl.a.:

 •  at være ansvarlig for at organisere skolens læringsmiljø for medarbejderne, herunder tilrettelæggelse af ugentlige medarbejdermøder, konferencer etc., dette i samarbejde med medarbejdergruppen.
 • at understøtte skolens stærke kultur.
 • at understøtte og styrke medarbejdernes arbejdsglæde.
 • at skabe og bevare overblik i en omskiftelig og mangfoldig hverdag.
 • at kunne rumme at mange dage vil være uforudsigelige med uventede opgaver, som kræver nærvær og handling.
 • at være ansvarlig for den daglige drift af skolen, herunder administration, økonomi, medarbejdersamtaler m.m., dette i samarbejde med rektor, ledelsesgruppen og skolens administration.
 • at tydeliggøre og sikre de organisatoriske rammer.
 • at sikre god og tydelig kommunikation og gennemsigtighed i skolens processer over for medarbejdere, skolens bestyrelse og forældre.

 

Hvem er vi?
Vidarskolen er Danmarks ældste steinerskole med klassetrin fra børnehaveklasse til 2. HF. Det er en helhedsskole, der hviler på steinerpædagogiske læringsprincipper med alsidige skoledage, hvor intellekt, følelse og krop dagligt er i bevægelse. Det er således skolens intention at skabe en balanceret og sund skolegang og udvikling for den enkelte elev.

Skolen følger opmærksomt med i tidens strømninger for at hjælpe den enkelte elev til at kunne orientere og bevæge sig i samfundets fællesskaber.

Vidar Skolen er sammen med fire andre steinerskoler gået i spidsen for at danne en ny Steiner HF, som vi fortsat bygger videre på for at sikre kvaliteten, og for at udbrede kendskabet til det unikke uddannelsestilbud som Steiner HF udgør i det samlede tilbud af gymnasiale uddannelser.

Steiner HF-uddannelsen skal leve op til det pædagogiske værdigrundlag som steinerskolerne hviler på, samt de lovkrav og retningsgivende mål, der er for en gymnasial uddannelse.

Praktiske informationer
Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst og Organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler, der er indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Er du interesseret i at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte skolens konstituerede rektor Sarah Jahn på tlf. 3965 7118.

Ansøgning vedhæftet CV og eksamenspapirer sendes senest den 4. november 2022 til kontor@vidarskolen.dk

Ansættelsessamtalerne forventes afholdt den 7. og 8. november.

Vi forventer, at vores nye skoleleder kan tiltræde stillingen 1. januar eller snarest muligt derefter.

Med venlig hilsen
Konstitueret rektor Sarah Jahn og bestyrelsen på Vidar skolen.
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

For at ansøge til dette job send dine informationer til kontor@vidarskolen.dk