Websted Rudolf Steiner Skolen Kvistgård

Vi søger en uddannet læsevejleder til en fuldtidsstilling med start efter sommerferien 2024.

Vi er en friskole, der bygger på Rudolf Steiners pædagogik. Skolen har 13 klasser – de to ældste klasser udgør Steiner-HF.
Vi underviser i boglige fag, kunst, musik og håndværk.
Vi har endvidere vuggestue, børnehave, SFO og klub tilknyttet skolen.

Vi har 300 elever samt et kollegium af engagerede lærere med en fælles pædagogisk grundforståelse, der sigter på uddannelse af hele mennesket.

Endelig har vi en fantastisk beliggenhed i Kvistgård med næsten egen station og en smuk skov i baghaven.

Vi ønsker os, at du:

  • varetager læsetræning med elever fra 3. klasse til og med 9. klasse.
  • bliver vores ordblindekoordinator, der tester elever for ordblindhed og introducerer It-rygsækken til elever og forældre.
  • bliver ansvarlig for at implementere It-rygsækken på diverse klassetrin sammen med de lærere og støttelærere, der har ordblinde elever i klasserne.
  • varetager funktionen som koordinator for specialundervisningen i vores grundskole, der omfatter børnehaveklasse til og med 6. klasse.

Vi håber:

  • at du har erfaring med at teste og undervise elever med læse- og stavevanskeligheder
  • at du kan arbejde selvstændigt med opgaver, men også formår at indgå i pædagogisk og faglig sparring med kollegerne i teamet
  • at du interesserer dig for steinerpædagogik og vores læreplaner

Send venligst en motiveret ansøgning med CV til koordinator, Inger Barfod, på inb@steinerskolen-kvistgaard.dk
Vi holder løbende samtaler.

Lønnen læner sig op ad gældende overenskomst.

Mere om skolen og HF på: www.steinerskolen-kvistgaard.dk og www.steinerskolerne.dk

For at ansøge til dette job send dine informationer til inb@steinerskolen-kvistgaard.dk