Hjemmeside Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus

Vi søger en skoleleder, som er visionær, dynamisk og har stor interesse for skolen som en dynamisk helhed.

Ønsker til vores kommende skoleleder:

Som skoleleder på Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus skal du, i samarbejde med rektor og den øvrige ledelsesgruppe, fortsætte den igangværende udvikling og være med til at forstærke skolens pædagogiske værdigrundlag og vores administrative processer. Skolelederen er, sammen med rektor og administrationen, bestyrelsens væsentligste samarbejdspartner i bestræbelserne på at udvikle en moderne Steinerskole. Skolen skal være et solidt livsgrundlag for vores elever og samtidig være et bidrag til vores friskoletradition i Danmark.

Som skoleleder skal du derfor være med til at skabe rammer, som giver vores elever en meningsfuld og tryg hverdag, så de har de bedste betingelser for at trives, lære og udvikle sig som hele mennesker. Samtidig skal du skabe rammerne for, at lærere og andre medarbejdere har god trivsel og høj arbejdsglæde. Som skoleleder har du et godt blik for helheden, eleverne, familierne og medarbejderne. Du er handlekraftig og tilstræber rettidig omhu. Du skal have kendskab til antroposofien og Steinerpædagogikken, da du skal være med til at styrke og udvikle Steinerpædagogikkens potentialer.

Dine kompetencer og kvalifikationer kunne fx være at:

 • du har ledelseserfaring, gerne suppleret med relevant efteruddannelse
 • du har en pædagogisk grunduddannelse og undervisningserfaring
 • du har flair for pædagogiske/administrative processer, som understøtter den fælles kerneopgave
 • du er synlig i hverdagen på skolen og tydelig i din kommunikation
 • du har overblik og tager initiativ til at bringe orden i kaos
 • du er struktureret
 • du tager initiativ og udstråler naturlig autoritet
 • du har gode lederegenskaber og gode kommunikative evner
 • du er nærværende og tillidsvækkende i din ledelsesstil
 • du er en samlende, samarbejds- og helhedsorienteret leder, som skaber ro og overblik
 • du er i stand til at samle trådene og holde en fælles retning
 • du er holdepunkt og organisator for vores fælles indsats
 • du er oprigtigt interesseret i skolens miljø og kultur

Dine opgaver som leder omfatter bl.a.:

 • at være ansvarlig for at organisere skolens læringsmiljø for medarbejderne, herunder tilrettelæggelse af ugentlige medarbejdermøder, konferencer etc., dette i samarbejde med medarbejdergruppen
 • at understøtte skolens stærke kultur
 • at understøtte og styrke medarbejdernes arbejdsglæde
 • at skabe og bevare overblik i en omskiftelig og mangfoldig hverdag
 • at kunne rumme at mange dage vil være uforudsigelige med uventede opgaver, som kræver nærvær og handling
 • at være ansvarlig for den daglige drift af skolen, herunder administration, økonomi, medarbejdersamtaler m.m., dette i samarbejde med rektor, ledelsesgruppen og skolens administration
 • at tydeliggøre og sikre de organisatoriske rammer
 • at sikre god og tydelig kommunikation og gennemsigtighed i skolens processer over for medarbejdere, skolens bestyrelse og forældre
 • at være ansvarlig for at forhandle lokalaftale med skolens tillidsrepræsentanter, aftaler om arbejdstid med medarbejdere og være sikkerhedsansvarlig i samarbejde med skolens arbejdsmiljørepræsentanter
 • at være ansvarlig for fagfordeling, skemalægning og årsplan
 • at du skal have administrativ kontakt til myndigheder, tilegne dig kendskab til gældende love og regler samt have indsigt i hvad der sker på skoleområdet generelt

Hvem er vi?

Vi er en bevægelig, eksamens- og karakterfri friskole med omtrent 530 elever fordelt mellem grundskolen, 10. klasse og ungdomsuddannelsen Steiner HF. Hos os er de boglige, kreative og håndværksmæssige fag ligestillet, og vi arbejder ud fra tanken om, at lysten til læring næres gennem det procesorienterede og ikke gennem det resultatorienterede. Vi er smukt beliggende på Strandvejen i Aarhus, med Aarhusbugten på den ene side og Marselisborgskovene på den anden. Her har vi drevet skole i nu 67 år.

Vores skole har gennemgået mange forvandlingsprocesser – og vækst og udvikling har været temaer gennem alle årene. Vi er en Steinerskole med over 100 år gamle traditioner og værdier. Vi er samtidig en by- og friskole i konstant bevægelse ift. nutidens strømninger. Netop nu er vi blandet andet i færd med konsolidering efter etableringen af Steiner HF. Du kan lære os bedre at kende på vores hjemmeside, Facebookside og Instagramprofil.

Praktiske informationer

Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst og Organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler, der er indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte skolens bestyrelsesformand Thyge Madsen på telefon 20899401. For yderligere information, og aftale om en rundvisning på skolen, er du også velkommen til at kontakte rektor Ivone Grene på telefon 21600097. Både Thyge og Ivone kan kontaktes efter sommerferien, således fra den 1. august 2022.

Ønsker du at søge stillingen, skal vi have ansøgning, CV og eksamenspapirer i hænde senest den 21. august 2022. Ansøgningen stiles til bestyrelsen og sendes til tma@rssaarhus.dk. Samtaler kan forventes afholdt i uge 34. Vi forventer, at vores nye skoleleder kan tiltræde stillingen 1. oktober 2022 eller snarest muligt derefter.

For at ansøge til dette job send dine informationer til tma@rssaarhus.dk