• Aarhus

Hjemmeside Rudolf Steiner-daginstitutionen Solhjem

Er du en involverende og samskabende leder, der motiveres af at arbejde med Rudolf Steiner-pædagogikkens praksis for at skabe et stimulerende og omsorgsfuldt miljø for børnene? Så er du måske den nye leder, vi søger, til fire afdelinger i Solhjem i Aarhus!

Den nye leder af Solhjem bliver leder af en selvejende organisation i udvikling og en gruppe af enormt engagerede og fagligt dygtige medarbejdere, der brænder for kerneopgaven og ønsker at dygtiggøre sig.

Du bliver en del af et velfungerende ledelsesforum internt i Solhjems afdelinger, hvor du kommer til at indgå i et tæt og udviklende samarbejde med de fire afdelingsledere. Ligeledes vil du have dialogen med en engageret forældregruppe og den forælder-bårne bestyrelse.

Du kommer også til at træde ind i og deltage i et godt samarbejde med ”Sammenslutningen af Rudolf Steiner vuggestuer og børnehaver” og de private daginstitutioner i Aarhus og Aarhus Kommune.

 

Hvem er vi?

Solhjem er en privat Rudolf Steiner daginstitution i Aarhus, som drives med tilskud fra Aarhus Kommune ifølge dagtilbudsloven. Vi bor i to smukke villaer på Strandvejen samt i et lille bindingsværkshus i naturrige omgivelser ved strand og skov.

Siden Solhjem blev oprettet som børnehave i 1975, har Rudolf Steiner-pædagogikken fået lov at leve, udvikle og udfolde sig i samklang med tidens udfordringer. Vi tror på, at barnets udviklingstrin bedst understøttes i et stimulerende og omsorgsfuldt miljø, med voksne mennesker som autentiske og tydelige forbilleder. Derfor tilstræber vi at forme Solhjems pædagogiske praksis, så barnet oplever sig selv i et anerkendende miljø, fyldt med handlinger til inspiration for leg, udvikling og læring.

Vi er ca. 28 medarbejdere og ca. 115 børn mellem 1-6 år, der har deres daglige liv og arbejde i Solhjem. Der er fire forskellige afdelinger, et rent børnehavehus bestående af tre stuer (Mælkebøtten, Kornblomsten og Margueritten), en vuggestue, en integrereret afdeling (Vildrosen) samt en Skovgruppe (Anemonerne), der er et tilbud til Solhjems 4-6 årige på tværs af stuer. Hver afdeling har egen mellemleder, med ansvaret for den daglige drift og Steiner-pædagogik, selvfølgelig i samarbejde med lederen og de øvrige afdelingsledere. Den rette kandidat skal kunne indgå i samskabende processer, som leder for de fire afdelingsledere og for de øvrige medarbejdere i hele Solhjem. Det er Solhjems forælder-bårne bestyrelse der er den øverste myndighed i Solhjem. Denne bliver valgt på generalforsamlingen.

Læs mere på hjemmesiden: http://www.solhjem-aarhus.dk/

 

Vi søger en leder, der:

  • har en relevant pædagogisk uddannelse.
  • har relevant ledelseserfaring inden for administrativ og økonomisk ledelse.
  • har interesse for samt motivation til at sikre Solhjems antroposofiske impuls og kerne.
  • kan tage ansvar for Solhjem som helhed samt formår at se den enkelte medarbejder og mellemleder og støtte dennes udvikling.
  • har en karismatisk, involverende og tilstedeværende ledelsesstil.
  • er fagligt velfunderet i målgruppen (børnehave og vuggestue).

 

Løn og ansættelsesvilkår

Lønnen fastsættes i henhold til principperne for ny løn, stillingens funktion og ansøgerens kvalifikationer.
Forventet tiltrædelse er den 1. august eller snarest derefter. Vi venter gerne lidt på den rette kandidat.

 

Ansøgningssamtaler og ansøgningsfrist:

Ansøgning og CV sendes til: post@solhjem-aarhus.dk

Vi gennemfører to samtalerunder. Første samtalerunde afvikles i uge 23 og anden samtalerunde afvikles i uge 24/25. Mellem de to samtalerunder gennemfører Genitor et testforløb og indhenter referencer.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til konstitueret leder, Karin Ahlgren: 23 47 88 04 eller Souschef, Kirsten Lykkegård: 30 53 97 80 / 20 42 51 18.

Hvis du ønsker en fortrolig drøftelse af dine muligheder i jobbet, er du også meget velkommen til at kontakte konsulent i Genitor Camilla Sommer Thomsen på tlf.: 31 18 87 36 eller e-mail cast@genitor.dk

Ansøgningsfristen er den 6. juni 2022.

For at ansøge til dette job send dine informationer til post@solhjem-aarhus.dk