Hjemmeside Vidarskolen

Vidarskolen er Danmarks ældste steinerskole med klassetrin fra børnehaveklasse til 2. HF.

Det er en helhedsskole, der hviler på steinerpædagogiske læringsprincipper med alsidige skoledage, hvor intellekt, følelse og krop dagligt er i bevægelse. Det er således skolens intention at skabe en balanceret og sund skolegang og udvikling for den enkelte elev.

Skolen følger opmærksomt med i tidens strømninger for at hjælpe den enkelte elev til at kunne orientere og bevæge sig i samfundets fællesskaber.

Vidar Skolen er sammen med fire andre steinerskoler gået i spidsen for at danne en ny Steiner HF, som vi fortsat bygger videre på for at sikre kvaliteten, og for at udbrede kendskabet til det unikke uddannelsestilbud som Steiner HF udgør i det samlede tilbud af gymnasiale uddannelser.

Steiner HF-uddannelsen skal leve op til det pædagogiske værdigrundlag som steinerskolerne hviler på, samt de lovkrav og retningsgivende mål, der er for en gymnasial uddannelse.

Som rektor på Vidarskolen kommer du til at arbejde sammen med engagerede kolleger, hvor hjertevarme, kreativitet og åbenhed har høj prioritet.

Du vil opleve en skole med stærke værdier og høj faglighed med en kreds af forældre, der er vant til at involverer sig i skolen, samt elever der kommer fra et stort opland og med mange forskellige baggrunde.

Du har kendskab til og/eller interesse for de steinerpædagogiske principper, så du kan skabe retning for skolens fremtid inden for de nødvendige rammer, i tæt samarbejde med bestyrelsen, lærere og øvrige ansatte.

Igennem en god og klar kommunikation, kan du lede gennem både hjerte og fornuft og skabe forandring og forbedring af skolen, til gavn for elever, forældre og ansatte, og for at føre skolen bedre steder hen imens du udvikler dig med jobbet.

Du skal være et åbent og lyttende menneske og kunne varetage både pædagogiske, strukturelle og interrelationelle opgaver med autoritet og handlekraft samt undervise med højt engagement og faglig autenticitet.

Forankret i både Danmarks Private Skoler og Steinerskolerne i Danmark vil du få mulighed for at bidrage til udviklingen af en skole, som hviler på et klart defineret værdigrundlag og samtidig ser nysgerrigt ud i verden.

Praktiske informationer
Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst og Organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler, der er indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Er du interesseret i at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte skolens konstituerede rektor Sarah Jahn på tlf. 3965 7118.

Ansøgning vedhæftet CV og eksamenspapirer sendes senest den 4. november 2022 til: kontor@vidarskolen.dk

Ansættelsessamtalerne forventes afholdt den 7. og 8. november.

Vi forventer, at vores nye rektor kan tiltræde stillingen 1. januar eller snarest muligt derefter.

Med venlig hilsen

Konstitueret rektor Sarah Jahn og bestyrelsen på Vidar skolen.
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

For at ansøge til dette job send dine informationer til kontor@vidarskolen.dk