Steinerskolerne

Steinerskolerne i Danmark har i de seneste år arbejdet med udvikling af skolernes pædagogiske grundlag, både nationalt med skolerne, og i samarbejde med de internationale steinerskole-organisationer. Dette arbejde skal nu føre til udarbejdelsen af en dansk forankret læreplan for steinerskolen.

Vi søger derfor en medarbejder, der kan bistå sekretariatet i læreplanens realisering og kan bidrage til at projektet gennemføres succesfuldt.

Arbejdsopgaver:
Arbejdsopgaverne er forskellige og både praktiske og teoretiske. De omfatter blandt andet, at du skal medvirke til at udarbejde en realistisk tidsplan for skribenter, redaktion, korrekturlæsere og grafisk designer. Herudover vil det være din opgave at organisere og planlægge møder med faggrupper af lærere og understøtte processen med, at tidsplan og deadlines overholdes.

Der vil også være opgaver såsom at bistå skribenter med gennemlæsning og gennemskrivning af tekstmateriale og støtte dem i at forms- og indholdskrav til læreplanens afsnit overholdes.

I samarbejde med projektlederen (sekretariatslederen) vil du medvirke til udarbejdelsen af ansøgninger om eksterne fondsmidler til projektet løbende.

Du vil være en del af vores lille sekretariat med to medarbejdere, og alle opgaver udføres i tæt samarbejde med dem, herunder projektlederen.

Projektet har en styregruppe, hvis medlemmer er lærere, medlemmer af Steinerskolernes bestyrelse og ressourcepersoner/eksperter med særlig viden om steinerskolens læreplan og pædagogik. Herudover vil projektgruppen bistå i projektets konkrete arbejdsopgaver.
Du vil indgå i projektgruppen og deltage efter behov i møder med styregruppen.

Forventninger til dig:

  • At du interesserer dig for steinerpædagogikken og meget gerne har erfaring med lærergerningen eller med arbejdet med læreplaner.
  • At du er god til at formulere svært og teoretisk stof på en enkel og letforståelig måde og er en god formidler.
  • At du er i stand til at indgå i projektarbejde med mange interessenter, som ikke altid har dit projekt som førsteprioritet.
  • At du kan strukturere dine opgaver selvstændigt i et samarbejde, og at du kan fastholde interessen for en opgave,
    til den er løst.

Vi forestiller os, at du har en læreruddannelse eller er uddannet indenfor f.eks. projektarbejde og/eller pædagogisk formidling, men din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende. Vi lægger derimod vægt på dine konkrete erfaringer med undervisning, projekt- og formidlingsarbejde – gerne indenfor steinerpædagogikken samt gode samarbejdsevner.

Vi forestiller os, at du har en struktureret tilgang til opgaveløsninger, og at du trives med at have mange forskellige opgaver i gang samtidig.

En del af arbejdet sker på tidspunkter uden for almindelig arbejdstid og der vil i begrænset omfang være rejseaktivitet i forbindelse med faggruppemøder, konferencer mv.

Vi tilbyder:

  • En tidsbegrænset spændende stilling, hvor du kommer til at bidrage til steinerskolernes positive udvikling.
  • Et arbejdsfællesskab, hvor du kommer til at være med til at styrke steinerpædagogikkens profil og bæredygtighed i samtiden.
  • Et job med varierede opgaver, der tjener de overordnede behov, som lærere på medlemsskolerne har for at kunne drive en undervisning af høj pædagogisk kvalitet.
  • Kontorplads i fælleskontor på Nørrebro i København.

Der er tale om en tidsbegrænset deltidsstilling på 10 timer ugentligt med en fast løn efter kvalifikationer.
Tiltrædelse 1. oktober 2022 eller snarest derefter indtil 30. juni 2023. Såfremt der kan opnås eksterne midler til projektet, vil ansættelsen kunne forlænges op til 1½ år.

Ansøgning:
Ansøgning sendes senest 15. september til Christina Lærke Vilhelmsen på cv@steinerskolerne.dk
Ansættelsessamtaler finder sted løbende, så send din ansøgning med det samme.

Du er velkommen til at ringe til sekretariatsleder Christina Lærke Vilhelmsen på telefon 28 57 44 29 for at høre mere om stillingen.

For at ansøge til dette job send dine informationer til cv@steinerskolerne.dk