Websted Børnehuset Babuska

Vi søger en pædagog 37 timer om ugen til vores integreret gruppe.

Børnehuset Babuska er en Rudolf Steiner institution med fire børnehavegrupper, en integreret gruppe og to vuggestuegrupper. Huset er normeret til 110 børn i alt. Trods størrelsen lægger vi stor vægt på en hjemlig og tryg atmosfære i de enkelte grupper. Dette understøttes af pædagogikkens fokus på rytme og genkendelighed i dagligdagen.

Vi lægger desuden vægt på at være en moderne institution med en åben kommunikation og et dialogbaseret samarbejdsmiljø – eksternt såvel som internt.

Børnehuset Babuska er en privat institution med lokale rammer og retningslinier.

I besættelsen af stillingen lægger vi vægt på:

  • At du er uddannet Steinerpædagog eller er pædagog med indgående erfaring med Steiner pædagogikken.
  • At du kan favne og udfordre differentieret, børn fra 1-6 år.
  • At du har lyst til fordybelse i pædagogikken.
  • At du kan varetage ansvaret for forældresamarbejde.
  • At du kan skabe stemningsfyldte sanglege og eventyr stunder.
  • At du kan skabe årstidsfester.
  • At du kan være efterlignelsesværdig i dit daglige virke.
  • At du kan arbejde i et team og samtidig handle selvstændigt.
  • At du er et åbent, fleksibelt og engageret menneske med et positivt livssyn.

Tiltrædelse d. 1. august 2023

Send din ansøgning elektronisk til: babuska@babuska.dk

Ansøgningsfrist d. 9. juni 2023, kl. 12.

For yderligere oplysninger se: www.babuska.dk eller kontakt Vibeke Freising på tlf. 86511983
Bemærk: Kun de, der kommer i betragtning til stillingen, får svar på ansøgningen.

For at ansøge til dette job send dine informationer til babuska@babuska.dk