• 30-37 timer
 • 5672 Broby

Hjemmeside Midgård bo-og arbejdsfællesskab

Stillingerne er på 30/32 timer og 35 timer med forventet ansættelse 1.2./1.3.2023 eller hurtigst muligt derefter.

Hvem er vi?

Midgård er et bo- og arbejdsfællesskab, som ligger i den lille landsby Ølsted på Midtfyn.

Vores tilbud henvender sig til 11 voksne udviklingshæmmede, som har behov for en rytmisk genkendelig hverdag. Vi har fokus på at den enkelte kan føle sig som en værdifuld del af fællesskabet og at de sociale kompetencer styrkes. Arbejdslivet har en stor plads i beboernes dagligdag. Vi har vores eget aktivitets- og samværstilbud som består af bageri, køkken og serviceaktiviteter.

Vi arbejder ude fra en nutidig Rudolf-Steiner pædagogik og low-arousal tilgangen.

Vi kan tilbyde dig:

 • Et spændende arbejde med alle de pædagogiske udfordringer du kan drømme om.
 • Relevante kurser og evt. efteruddannelse.
 • Økologisk kost.
 • Et godt samarbejde med imødekommende og inspirerende kollegaer.
 • Ugentlige medarbejdermøder.
 • Et fast skema i hverdagene (med en fast aftenvagt om ugen).

Arbejdstider:

Arbejdstiden er skiftende vagter som fordeler sig mellem dag-, aften-, weekend- og helligdagsarbejde og evt. nattevagter. Du får et fast hverdagsskema som gælder et halvt til et helt år ad gangen. Du skal regne med at arbejde i 2 weekender om måneden.

Du vil også indgå i et bagvagts-system. Som medarbejder på Midgård deltager man i beboernes ferierejser.

Arbejdsområder:

Du vil deltage i alt arbejde vedr. beboernes dagligdag, personlige pleje, dokumentation, administration og praktisk arbejde. Du vil arbejde med beboernes individuelle indsatsmål og VUM 2. Du vil stå for at opstille faglige mål sammen med beboerne og det er vigtigt at du kan arbejde struktureret og systematisk efter disse mål. Personlige pleje og omsorg er en naturlig del af arbejdet.

Hvem er du?

Du er uddannet pædagog, faglig velfunderet og har interesse inden for specialområdet. Det er vigtigt, at du kan se det spændende i de små fremskridt hos beboerne. Har du kendskab til Rudolf Steiner pædagogik, autismespektret, demens, dokumentation og medicinhåndtering er det en fordel, men ikke nødvendigvis et krav.

Vi ønsker desuden at du:

 • har lyst til at være med til at skabe et trygt liv for beboerne på Midgård
 • er faglig bevidst, er åben for at lære nyt og er god til at formidle og dele ud af din faglige viden
 • er reflekterende over egen og kollegaers praksis og kan give konstruktiv feedback
 • er nysgerrig, lyttende, initiativrig, omstillingsparat og i besiddelse af godt humør
 • er en holdspiller og er med til at skabe et engageret og fagligt samarbejde med Midgårds øvrige medarbejdere.
 • evner at sætte dig i beboeres og pårørendes sted, og at handle menneskeligt, etisk og fagligt velovervejet
 • er fysisk og psykisk stabil, kan acceptere, at der kan opstå pædagogiske konfliktsituationer og kan bevare roen og overblikket i pressede situationer
 • kan arbejde bevidst med relationer og har gode kommunikative evner
 • er indstillet på at arbejde efter Midgårds værdigrundlag.
 • er mødestabil og fleksibel ift. arbejdstider dvs. du er indstillet på, at det at arbejde på et botilbud betyder, at arbejdstiden fordeler sig på alle tider af døgnet, i weekender, samt på helligdage

Kørekort B er en forudsætning for antagelse.

Stillingerne er til besættelse 1.2./1.3.2023 eller hurtigst muligt derefter og samtaler vil derfor blive afholdt løbende. Har du ikke hørt fra os senest d. 28.2.2023, er stillingerne besat til anden side, og vi takker for din interesse.

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for uddannelse, fyldestgørende CV og relevante bilag. Ansøgningen mærkes ”Pædagog” og sendes kun på mail.
Bemærk at kun ansøgere med en relevant uddannelse kommer i betragtning.

Yderligere oplysninger fås hos forstander Malin Puhst, tlf. 62691211
Mail adresse: mp@midgaardfyn.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.

For at ansøge til dette job send dine informationer til mp@midgaardfyn.dk