MICHAEL SKOLEN

Vores helt nye 1. klasse (fra august 2022) har på grund af personlige forhold mistet sin klasselærer. Derfor søger vi en ny klasselærer, der kan tiltræde snarest. Der er 26 elever i klassen.

Vi ønsker os en lærer, der har steinerpædagogisk og uddannelsesmæssig ballast til den særlige opgave det er at løse den nuværende situation, og som har kræfter og idéer til at føre klassen op gennem grundskoleårene.

Det handler om at indgå i det kollegiale samarbejde på en skole, der rækker hele vejen fra børnehaveklasse til 2. hf. Det handler om at holde en steinerpædagogisk læreplan, hvor klasselæreren er en gennemgående figur frem til 8. klasse. Det handler om at opretholde et fagligt niveau, der mindst svarer til kravene i den danske folkeskole, og så handler det om at indgå i et godt og struktureret samarbejde med en engageret forældregruppe.


VI ER:

Michael skolen er en Rudolf Steinerskole, der blev grundlagt 1976 og vi ligger smukt ved bredden af Sømosen i Hjortespring, lige på grænsen mellem Herlev og Ballerup. Vores skole sammenlignes ofte med Bulderby, idet 1. – 8. klasse har til huse i gamle rødmalede træbarakker.

Vores skole rummer i alt omkring 370 elever og studerende fra børnehaveklasse til og med 2. hf (Steiner hf).

Vi er en skole med et dokumenteret godt arbejdsmiljø, og vi har en uformel og tryg omgangstone. Vi har et fælles værdigrundlag, der hviler på Rudolf Steiners pædagogiske foredrag som inspiration, og vi underviser efter en fælles lærerplan.

Undervisningen hviler på et bredt grundlag af både boglige, kreative og håndværksmæssige fag. Vi lægger stor vægt på at udvikle elevernes sociale kompetencer. Vi bestræber os på at skabe tryghed og et sundt læringsmiljø for vores elever. Vi tilstræber et tillidsfuldt samarbejde med vores forældre og et inspirerende arbejdsmiljø for alle skolens medarbejdere.

Morgensang, årstidsfester, lørdagsskoler, elevoptræden og koncerter hører også til vores skoleliv.

Hvis ovennævnte tiltaler dig, og du har lyst til at være klasselærer i vores kommende 1. klasse, er du meget velkommen til at sende din ansøgning med relevante bilag til Michael skolens kontor: mail@michaelskolen.dk , MRK.: Ansøgning 1. klasse.

Ved spørgsmål: Susanne Løwe Pihl, tlf.nr.20424388. mail: slp@michaelskolen.dk

Vedhæft venligst din ansøgning dit CV, referencer og dit uddannelsesbevis.

Løn efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Ansøgningsfrist: 30. september 2022 (Samtaler afholdes løbende).

Som udgangspunkt er stillingen ikke en fuldtidsstilling.

 

MICHAEL SKOLEN
Rudolf Steiner skolen i Hjortespring
mail@michaelskolen
Stokholtbuen 25,
2730 Herlev

For at ansøge til dette job send dine informationer til mail@michaelskolen.dk