Steinerskolen i Vejle

Steiner Skolen i Vejle er en skole i stærk udvikling med ca. 170 elever.

Vi har børnehaveklasse til og med 9. kl., hvor skoleforløbet afsluttes med

9. klasses afgangseksamen. Vi er meget optaget af hele tiden at udvikle vores pædagogik således, at den kan være et betydningsfuldt og markant bidrag ind i vores moderne samfund.

Vi søger:

  • En dygtige matematiklærer – med andre faglige kvalifikationer (mulighed for deltid eller fuldtid) med kendskab til steinerpædagogikken eller lyst til at tage en steinerpædagogisk deltidslæreruddannelse sideløbende med læreropgaven.
  • En lærer som ud fra vores lærerplan former en levende og spænd-ende undervisning, der vækker elevernes initiativkræfter.
  • En lærer som med energi og varme skal kunne gå ind i hele det sociale arbejdsfelt med omsorg for den enkelte elev, klassefælles-skabet samt forældresamarbejdet.
  • En lærer som indgår i et givende studie- og udviklingsarbejde sammen med den øvrige lærergruppe.

Stillingen er med tiltrædelse pr. 1. august 2022.

Løn efter gældende overenskomst.

Ønskes yderligere information kontakt venligst skoleleder Martin Kondrup på tlf. 7583 0320 eller via mail til: ansoegninger@steinerskolen-vejle.dk

Ansøgningen sendes snarest og senest tirsdag d.28. juni 2022.

Der bliver afholdt samtaler løbende, og har du ikke hørt fra os inden d. 15. juli 2022 er stillingerne besat til anden side.

For at ansøge til dette job send dine informationer til ansoegninger@steinerskolen-vejle.dk