LILLELY SØGER EN DYGTIG LEDER MED KENDSKAB TIL ANTROPOSOFISK PÆDAGOGIK

 • 30-37 timer
 • Faaborg

Hjemmeside Lillely skovbørnehave og vuggestue

LILLELY SØGER EN DYGTIG LEDER MED KENDSKAB TIL ANTROPOSOFISK PÆDAGOGIK
– til vores lille eventyrlige skovbørnehave og vuggestue på Sydfyn ved Faaborg

Start omkring 1. 8. 2021

Hvem og hvad er Lillely?
Lillely er en Steiner-inspireret kvalitetsbørnehave og vuggestue ud over det sædvanlige! Vores private skovbørnehave og vuggestue åbnede 1. maj 2012.
I dag er vi ni voksne, 27 børnehavebørn og 13 vuggestuebørn i vores skønne bindingsværkshus med en dejlig have tæt på skove og marker uden for Faaborg. Vi har en yderst engageret forældrekreds og et tæt samarbejde med Steensgaards økologiske landbrug.
Vi er et stærkt værdibåret aktivt fællesskab af børn forældre og medarbejdere.
Vi har et varmt humoristisk kollegaskab og et godt arbejdsmiljø med høj normering – vi er børnenes og hinandens andet hjem.
Derudover har vi et usædvanligt godt samarbejde med kommunen, en sund økonomi og nyere velholdt hus og have.
Vi søger en leder der vil lægge hjerte i at gå forrest og være fællesskabfacilitator for børn, medarbejdere og forældre og kan se sig selv være ambassadør for det beskrevne i vores forældrehåndbog. Se denne på vores hjemmeside www.Lillely.dk


Hvem er du?
Det er afgørende at du har en pædagogisk uddannelse, har ledererfaring, et grundigt kendskab til antroposofi og trives med administrativt systematisk arbejde.
Du tager børns trivsel, leg, dannelse og udvikling alvorligt og har lyst og energi til at arbejde med relationsdannelse, kollegial sparring og fællesskab som de bærende elementer i praksis
Du skal være dygtig til personaleledelse, sætte en klar retning i den antroposofiske pædagogik, have en sikker hånd på budgettet og en anerkendende åben tilgang til børn, forældre, medarbejdere, kommende forældre, bestyrelse og lokalsamfundet.

 • Du ser fællesskabet som den største gave man kan give børn og voksne.
 • Du tager ansvar og tænker selvstændigt.
 • Du træder i karakter, hvor det er nødvendigt.
 • Du er mødestabil – både børns og voksnes gode dag er afhængig af stabilitet
 • Du kender forskel på privat, personlig og professionel.
 • Du er faglig velfunderet og er naturligvis opdateret på både antroposofisk og almen-pædagogisk ny fagfaglig viden.
 • Du tilrettelægger og udfører det pædagogiske arbejde så det enkelte barn har optimale muligheder for at udvikle sig. I Lillely skal pædagogikken tilpasses barnet og ikke omvendt.
 • Du reflekterer over egen og andres praksis og er ikke bange for at indrømme og gå nye veje, når noget ikke virker.
 • Du skal have erfaring med målgruppen 1-6 år, byde ind med pædagogiske ideer og være en naturlig autoritet for børn og voksne
 • Du er enig i at børn og natur hører sammen, hver dag året rundt og er meningsgivende i sig selv.

Det er kendetegnende for vores børnsyn, at vi tager den voksne som efterlignelsesværdig rollemodel meget alvorligt. Det betyder eksempelvis at vi sætter tydelige grænser, men aldrig skælder ud. Det er i alle situationer den voksnes ansvar at skabe en god stemning og hvis vi mærker stres laver vi praksis om, så roen og nærværet kan leve. Dette er kulturen i Lillely og vil også være kerneværdier i forhold til ledelse af medarbejderne. Vi har aldrig haft en arbejdsrelateret stress-sygemelding og sådan skal det blive ved at være.

 

Hvilke arbejdsopgaver er der i stillingen?
Du vil i dit daglige virke både have et øje på børnenes trivsel, forældresamarbejdet, medarbejdernes trivsel/faglige arbejde og administration.

Stillingen indeholder lige dele administration og arbejde på gulvet med børn og medarbejdere. Du skal derfor, udover at være en dygtig pædagog og personaleleder, være dygtig til et administrativt overblik og evne generelt at systematisere og bygge broen fra tallene i et excel-ark, til den levede dagligdag.

Stillingen indeholder al administration der følger livet i en lille privat daginstitution. Administrationen deles mellem lederen og bestyrelsen med øje for den enkeltes kompetencer. Opgaver som skemalægning, vikardækning, økonomi, lovgivning, forældresamtaler og møder, PR, arrangere forældrearrangementer, kontakt til nye familier og venteliste, samarbejde med kommunen og PPR, samarbejde med de lokale skoler og det øvrige lokalsamfund, samarbejde med revisor og lønkonto mm. vil være en naturlig del af din hverdag som leder i Lillely.

 

Vi kan tilbyde
Her er rart at være!
I Lillely vægter vi anerkendelse højt, det gælder både kollegialt og i forhold til børn og forældre. Vi behandler hinanden med respekt, interesse og omsorg og derved værner vi om den gode atmosfære og omgangstone, som er en væsentlig del af Lillelys dna. Vi er en medarbejdergruppe der er mødestabile, fleksible, engagerede og har ejerskab og hjerte for vores arbejdsplads.

 • Et godt, stabilt forældresamarbejde og engagement
 • Dygtige kolleger som er fagligt velfunderet og gerne går en ekstra omvej i hverdagen, hvis det er bedst for børnene.
 • Du vil få frihed under ansvar
 • Et stærkt arbejdsfællesskab hvor vi løfter i flok og næsten alt kan lade sig gøre.
 • Gode oplæringsvilkår og generel hjælp og sparring
 • Ledelse i samarbejde med en engageret, opbakkende og nærværende forældrebestyrelse.

I Lillely er vi påbegyndt en proces med omdannelse fra privat-enkeltmandsejet daginstitution til en selvejende privat med forældrebestyrelse som øverste myndighed. Vi forventer det lykkes at være i mål med dette inden udgangen af 2021.
Denne proces får du i høj grad mulighed for at præge og sammen med forældrebestyrelsen tilrettelægge din stillingsbeskrivelse og hverdag.

Ansættelsesproces
Din ansøgning må gerne fylde mere end normen og skal indeholde følgende:

 • Hvorfor du søger netop i Lillely
 • Hvordan ser du den voksnes rolle overfor barnet?
 • Din tilgang til Rudolf Steiners pædagogik
 • En beskrivelse af din personlighed
 • Dine tanker om udeliv og børn
 • Hvad mener du er en leders opgave?

Ansøgningsfrist:
15. maj kl. 12 eller indtil rette kandidat er fundet.
Vi ønsker ikke at blive kontaktet pr. telefon eller få uanmeldte besøg, da vi er nærværende ved børnene i løbet af dagen.
Ansøgninger og spørgsmål om stillingen skrives til Julie Haugaard og modtages kun på mail på lillelyjob@gmail.com

Vi modtager ansøgningerne og alle bliver læst af medarbejdere og bestyrelse.
Vi vælger dem ud vi finder interessante og de bliver inviteret på 1-2 dages besøg i Lillely. Her oplever man vores hverdag og arbejder sammen med os for at se om begge parter synes vi passer sammen. Hvis du ønsker diskretion om din ansøgning sikrer vi selvfølgelig dette ved besøg.
Ansøgeren skal herefter skriftligt på mail bekræfte om ansøgningen står ved magt eller trækkes tilbage.
Når vi har haft ca. 5-7 ansøgere på besøg udvælger vi 3-5 vi ønsker at kalde til samtale. Vi ansætter ofte efter god kemi og “mavefornemmelse” fremfor det perfekte CV, så søg endelig hvis du er pædagogisk, har ledelseserfaring og har lyst til at arbejde hos os.

Se stillingsopslaget, vores 4 film og forælderhåndbog på vores hjemmeside www.Lillely.dk inden du skriver din ansøgning.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Hilsen forældre og medarbejdere i Lillely

Venlig hilsen

 
Julie Lykke Haugaard
Leder af Lillely skovbørnehave og vuggestue
 
Telefon 26372020

For at ansøge til dette job send dine informationer til lillelyjob@gmail.com

2021-04-17T10:59:59+02:00april 17th, 2021|Kommentarer lukket til LILLELY SØGER EN DYGTIG LEDER MED KENDSKAB TIL ANTROPOSOFISK PÆDAGOGIK