Websted Natur-& Musikbørnehaven Lille Gryn

Lille-Gryn søger en ny, passioneret leder, der vil videreføre og videreudvikle det fundament og de grundværdier, som vores institution stolt udlever gennem skønne hverdage. Afsættet for den kultur Lille-Gryn er funderet af, er skabt af vores nuværende leder igennem 27 år, som nu har valgt at gå på velfortjent pension.

Lille-Gryn er placeret i Svaneke, i et naturskønt område med å, klipper og havet i baghaven. Børnene er primært fra lokalområdet og vi oplever et stort engagement fra både forældre og lokalområde.

Som ny leder refererer du til bestyrelsen, som er den øverste ansvarlige enhed i institutionen bestående af forældrerepræsentanter og et eksternt medlem. Du kommer til at arbejde tæt sammen med den pædagogiske leder og du bliver leder for 7 fastansatte medarbejdere, der er fordelt på 3 børnegrupper (nystartet vuggestue/småbørnsgruppe pr. 15. august 2023, hjemmegruppe og skovgruppe) med 37 børn i alderen 0-6 år.

Det er vigtigt for os, at du i tæt samarbejde og dialog med både bestyrelsen, pædagogisk leder og personalegruppen kan udvikle en levende, struktureret hverdag, hvor der er styr på driften. Hvor åben og ærlig evaluerende kultur, kompetent personaleledelse, højt til loftet og kort til grin for både store og små er en del af det, der definerer din måde at lede på.

Samtidig forventer vi, at du kan fastholde og udvikle Lille-Gryn som natur- og musikbørnehave og sikre, at disse vigtige værdier forbliver til gavn og glæde for børnene. Vi ønsker samtidig at bevare Lille-Gryn som forældrenes og børnenes andet hjem. Et sted, hvor alle børn, søskende og forældre føler sig velkomne, trygge og værdifulde, så Lille-Gryn fortsat er et attraktivt og unikt tilbud, når forældre skal vælge daginstitution på Bornholm.

Ledelsesopgaven er kompleks, givende og krævende. Selvom vi er en lille institution, så er opgaverne mange. Af samme grund ønsker vi en leder, der først og fremmest er en dygtig og tydelig leder. Det er et plus, hvis du også er pædagog, men det er ikke et krav. For det primære ansvar for den pædagogiske ledelse ligger hos den pædagogiske leder, som vi stiller store krav til i forhold til pædagogisk viden, erfaring og kompetencer.

Vi forventer, at du har ledelseserfaring og har klassiske lederkompetencer med dig: relationel og kommunikativ styrke, empati, struktur, forretningsforståelse, lydhørhed og beslutnings- og handlekraft er ord, du kan genkende om dig selv. Du hviler i dig selv; i lederrollen, i dit børnesyn og i dine sunde værdier.

Som en del af dette lederskifte, så deler vi den oprindelige stilling i to: En leder og en pædagogisk leder. Den nye leder får mulighed for sammen med bestyrelsen at rekruttere den nye pædagogiske leder. I mellemtiden varetager udvalgt personale den pædagogiske ledelse.

Vi søger dig, der sandsynligvis har arbejdet en del år som leder enten i daginstitutioner eller andre institutioner med lignende drift og med mennesker som omdrejningspunkt. Som person er du fuld af energi og evner at begejstre og motivere andre. Dine relations-kompetencer og din evne til at lytte og inkludere skaber tillid og følgeskab. Du ser stillingen hos os som en spændende og langsigtet udfordring, hvor du har en drivkraft, lyst og tålmodighed til at engagere dig fuldt og helt.

Vi har brug for en leder:

  • med en lederuddannelse og med flere års ledererfaring.
  • med økonomisk tæft, hang til administrativ struktur og forretningsforståelse.
  • der er energisk og motiverende.
  • der som menneske føler sig forbundet med naturen, elsker udeliv og ser det som afgørende for børnenes trivsel at formidle naturens eventyr.
  • der er tillidsskabende, loyal og samarbejdsvillig.
  • der har gode samarbejds- og kommunikationsevner.
  • der ønsker at tage ansvar for og bevare det unikke pædagogiske fundament, vi bygger på.
  • der ønsker at være fysik til stede ”på gulvet” og involvere sig aktivt med børnene.
  • der har musisk dna løbende i årene – du kender musikkens betydning for udviklingen og er evt. selv musisk udøvende.
  • der bliver motiveret og begejstret over både at skulle bevare, forfine og videreudvikle vores gode værdier.

Dine arbejdsopgaver og ansvar:

Overordnet ansvar for udvikling og drift, herunder: Sikre udvikling i overensstemmelse med de grundlæggende værdier. Håndtering af administrative opgaver som løn, ansættelser, afskedigelser, vagtplaner, årshjulet, ventelister, budget, ferieplanlægning og strukturering af vedligehold af vores smukke bygning og udeområder. Dialog med kommune, Spia og andre samarbejdspartnere.

Personaleansvar: I samarbejde med pædagogisk leder sikre udvikling af personalet og deres kompetencer i overensstemmelse med institutionens værdigrundlag, afvikling af MUS, sikre samlende kultur med ordentlighed og høj faglighed.

Forældrekommunikation og information, herunder forældremøder, forældrebreve og løbende dialog. Dække timer ”på gulvet” og være en synlig leder for børn, forældre og personale.

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte os: Rekrutteringsrådgiver Mandira Mouritsen, på tlf. 26 25 65 01, mail: mail@mandira.dk

Formand for bestyrelsen, Line Beck Frederiksen, på tlf. 25 18 70 89, mail: linebeckfrederiksen@gmail.com

Mere information:
Du finder mere information på vores hjemmeside. Det, du ikke kan læse på hjemmesiden, er, at vores personale altid holder gratis fri på deres fødselsdag, økonomien er meget sund, og at institutionen har en personalegruppe bestående af 4 pædagoger, 2 PAU og 1 medhjælper – alle med et ufravigeligt blik for børnenes udvikling, trivsel og Ro til at være.

Ansøgning:
Sendes på mail til ansoegning@lillegryn.dk

Arbejdstider:
Er fordelt på en 5-dags arbejdsuge indenfor Lille-Gryns åbningstid som er: Mandag – torsdag 06:30 til 17:00, Fredag 06:30 til 16:30

Ansøgningsfrist:
Fredag 16. juni 2023, kl. 23.59

Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fast fuldtidsstilling med forventet tiltrædelse 1. august 2023.
Alt efter din uddannelsesmæssige baggrund fastsættes løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst eller ved individuel forhandling, hvis du ikke er uddannet pædagog.
Desuden kræver stillingen fleksibilitet med hensyn til arbejdstider: aften- og weekendarbejde kan og vil forekomme.
Vi indhenter børne- og offentlig straffeattest.

Yderligere information: Du kan finde yderligere information om Lille-Gryn på hjemmesiden www.lille-gryn.dk

For at ansøge til dette job send dine informationer til ansoegning@lillegryn.dk