Hjemmeside Østskolen – Waldorfskolen i Aalborg

Østskolen – Waldorfskolen i Aalborg er en Rudolf Steinerskole, der har eksisteret siden 1983 og bærer en velfunderet kultur med sig, hvor formålet er, at børn får mulighed for at udfolde de potentialer, de er sat i verden med – såvel faglige som menneskelige. Skolen varetager undervisning fra 0.-10. klassetrin og driver en skolefritidsordning.

Skolen har været kastet ud i lidt af et stormvejr og har derfor brug for en ny skoleleder, der kan overtage fra de to midlertidigt konstituerede ledere og føre skolen sikkert i havn med de (nødvendige) forandringer, der er sat i søen. Du skal som ny skoleleder først og fremmest kunne se dig selv som den kaptajn, der besidder både de faglige kompetencer og menneskelige egenskaber, der kan løfte dette ansvar – men som også har en rigtigt spændende udviklingsopgave i sigte.

Som skole kan vi tilbyde dig:

 • Et meget engageret og fagligt velfunderet lærerkollegie.
 • En arbejdsplads i et lille smørhul af en skole, hvor vi har glade børn, der trives, og interesserede forældre, der bidrager til fællesskabet på skolen.
 • En skolebestyrelse, der ser dig som en samarbejdspartner, de både løser opgaver sammen med, og en essentiel ressource for skolen, de værner om.
 • En arbejdsplads, hvor du har et stort og vigtigt ansvar, men samtidig også har en meget stor frihed i forhold til, hvordan du løfter dette.

De vigtigste opgaver, vi har brug for, at du kan udfylde som skoleleder, er:

 • Varetagelse af, at skolen lever op til og har en administration, der honorer de krav, der følger af lovteksten i Friskoleloven. Herunder hører også varetagelse af kontakt til relevante myndigheder og løbende opdatering af, hvad der sker på skoleområdet rent lovgivningsmæssigt.
 • Sikring af, at skolen har en solid og bæredygtig økonomi. Skolen er i gang med at gennemgå og omlægge den økonomiske drift, og du skal sammen med skolesekretæren (i det daglige) og bestyrelsen (løbende) sikre, at skolen drives økonomisk ansvarligt og hensigtsmæssigt.
 • Varetagelse af personaleledelsesopgaven, der bl.a. indebærer udarbejdning af ansættelseskontrakter og arbejdstidsplaner, kontakt til overenskomstorganisationer, daglig personaleledelse, afholdelse af MUS og GRUS mv.
 • Ansvarlig for fagfordeling, skemalægning og årsplaner (i samarbejde med lærerkollegiet).
 • Have et overblik over og kunne gennemføre en hensigtsmæssig ressourceallokering (så økonomiske, undervisningsmæssige og øvrige ressourcer går op i en højere enhed).

Vi ønsker os en leder for skolen, der har disse karakteristika:

 • Du er velfunderet i både dig selv som menneske og i din faglighed som leder.
 • Du er oprigtigt interesseret i skolens miljø, kultur og særlige pædagogik.
 • Du besidder en god blanding af administrativ tæft, strategisk overblik og systematisk arbejdsform i kombination med en åbenhed over for forskellighed, en rummelighed over for det uforudsigelige og evnen til at håndtere mange forskelligartede og indimellem akutte opgaver.
 • Du er en typisk frontløber, der har både energien, gennemslagskraften og evnen til at drive en skole både indadtil og udadtil i forhold til såvel lokalmiljøet som mange forskellige typer af samarbejdspartnere.
 • Du besidder en varm og omsorgsfuld energi, der kan favne både elever, forældre, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer. Vi er en lille skole, og det er helt afgørende for os, at der er et tæt samarbejde mellem alle parter, og at alle føler sig medinddragede i og ansvarlige for at passe på hinanden og på skolen.

Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst og Organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler, der er indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Vi ønsker tiltrædelse af en ny skoleleder hurtigst muligt. Derfor vil vi også gerne modtage din ansøgning snarest muligt – og vi indkalder til samtaler løbende, hvor det er relevant.

Du kan læse mere om skolen på www.østskolen.dk

Yderligere henvendelse kan ske på telefon 50 51 31 78 eller mail skoleleder@oestskolen.dk, der besvares af enten Konstitueret Skoleleder Lone Jensen eller Administrativ Leder Line Elmegaard-Simonsen. Du er også velkommen til at kontakte Skolebestyrelsesformand Kristoffer Rishøj på telefon 51 52 12 53 eller mail bestyrelsesformand@oestskolen.dk.

For at ansøge til dette job send dine informationer til skoleleder@oestskolen.dk