Hjemmeside Byens Steinerskole / Waldorf International School Copenhagen

Vi søger en klasselærer fra 1. august. Du kommer til at undervise i dansk og matematik ud fra alderstrinnets temaer og du må gerne kunne synge, spille blokfløjte, male, tegne og fortælle, så alle er med. Derudover vil der være fagtimer i bl.a. tysk, engelsk, håndens arbejde, musik og bevægelse, som kan fordeles mellem dig og klasselæreren i vores anden 1. klasse. Du vil samarbejde tæt med klasselæreren i vores anden 1. klasse om periodeplaner, forældremøder osv.

Vi ønsker

  • En relationskompetent og fagligt dygtig lærer, som brænder for at arbejde med vores pædagogik.
  • En lærer, som ud fra vores lærerplan former en levende og spændende undervisning, der vækker elevernes initiativkræfter.
  • En tydelig, varm, humoristisk og engageret lærer, som kan gå ind i hele det sociale arbejdsfelt med omsorg for den enkelte elev, klassefællesskabet og forældresamarbejdet.
  • At du har erfaring med god klasseledelse og ved at faglighed og trivsel går hånd i hånd.
  • At du har ideer til at gøre undervisningen varieret og nærværende.
  • En kollega, der vil indgå i et tæt kollegialt samarbejde.
  • Er klar på at arbejde i et opstartsmiljø, hvor vi opbygger vores skolekultur sammen
  • Vi tilbyder et engageret fagligt miljø med sparring, dialog og pædagogisk refleksion fælles værdigrundlag bygget på tillid og ansvarlighed et godt arbejdsmiljø med en uformel og tryg omgangstone en engageret forældregruppe med stærkt sammenhold og dedikation et tillidsfuldt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og bestyrelse

Om os

Vi er en ung Steinerskole, der ligger i en lille rolig oase i hjertet af København med rig mulighed for at have undervisning under åben himmel, inddrage naturen og uddanne børn til at have en tæt forbindelse til naturen.

Efter sommerferien er vi ca. 210 elever fordelt fra børnehaveklasse til 8. klasse, som skal vokse til en helhedsskole med ungdomsuddannelse. Vores internationale afdeling, hvor undervisningssproget er engelsk, er tæt integreret med den dansktalende afdeling.

Vi lægger vægt på at være en moderne organisation med en åben kommunikation og et dialogbaseret samarbejdsmiljø – eksternt såvel som internt.

Vi er en skole i vækst og arbejder hele tiden med i fællesskab at videreudvikle skolens pædagogik, så den kan blive et betydningsfuldt bidrag til vor tids samfund.

Praktisk

Løn og ansættelse ifølge fællesoverenskomst, organisationsaftale og arbejdstidsaftale for lærere ved frie grundskoler indgået mellem finansministeriet og lærernes centralorganisation.

Stillingens beskæftigelsesgrad ligger på 90%. Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt skoleleder Fredrikke Larsson på 52 11 91 49 eller frederikke.larsson@byenssteinerskole.dk

Ansøgningsfristen er søndag den 5. juni 2022, men vi holder samtaler løbende, så send gerne din ansøgning afsted hurtigst muligt. Ansøgning med relevant dokumentation sendes til kontor@byenssteinerskole.dk med ”Klasselærer i 1. klasse” i emnefeltet.

På Byens Steinerskole ser vi mangfoldighed som en ressource.
Vi opfordrer derfor alle til at ansøge, uanset køn, etnicitet, alder og anden baggrund.

Byens Steinerskole / Waldorf International School Copenhagen
Otto Busses Vej 47, 2450 København SV
kontor@byenssteinerskole.dk
+45 71 96 70 52
www.byenssteinerskole.dk

For at ansøge til dette job send dine informationer til kontor@byenssteinerskole.dk