Klasselærer til 4. klasse til Waldorf Skolen i København

Hjemmeside Waldorf Skolen i København

Vi søger en fagligt velfunderet, kreativ og engageret lærer til 4. klasse. Med erfaring for eller interesse i waldorfpædagogik.

Vi søger en erfaren klasseleder der i waldorfpædagogikkens ånd formår, at formidle undervisningen på en helhedsorienteret måde. En form der sætter den mundtlige, levende fortælling i højsæde og som inddrager både boglige, kunstneriske og kropslige elementer. Udover dansk og matematik, skal du kunne dække undervisningen af de fleste andre fag i 4. kl.- og mellemtrinnet.

Der undervises både i tysk og engelsk fra 1.klasse, og vi ser gerne, at klasselæreren selv står for undervisningen af mindst det ene sprog. Vi søger en klasselærer, der formår at have et tæt og engageret forældresamarbejde. Herudover prioriterer vi en uddannet lærer med steinerpædagogisk baggrund eller en almen uddannet lærer, med interesse for og vilje til at tilegne sig waldorfpædagogik. Du vil få mulighed for mentortimer fra en erfaren lærer.

Du får:

  • En skøn klasse med søde og læreivrige elever med gode og hjælpsomme forældre.
  • Engagerede kolleger der tager ansvar, og gerne hjælper til.
  • Stor indflydelse på egen arbejdsgang.
  • Valgfrit om forberedelse foregår hjemme eller på skolen.
  • En hyggelig, lille skole hvor der ikke er langt fra tanke til handling.
  • Stor medindflydelse på skolens liv og udvikling.
  • Mulighed for uddannelse og kurser i waldorfundervisning og pædagogik.

Tiltrædelse og opstart : 1.januar 2022

OM OS:

Vi er en fri grundskole med ca. 190 elever fordelt på 1 spor fra 0. – 9. klasse. På skolen er der en SFO fra bh.kl – 3.kl. Samt en børnehave med plads til 38 børn. Undervisningen bygger på waldorfpædagogik. Vi arbejder med fordybende periodeundervisning og finder stor værdi i en god ligevægt mellem de boglige, kunstneriske, musiske og håndværksmæssige fag.

Et tillidsfuldt samarbejde mellem skole og hjem er en hjørnesten i arbejdet for den enkelte elev og klassernes trivsel.
Morgensang, årstidsfester/ lørdagsskoler og elevkoncerter hører også til vores farverige skoleliv- når der ikke er corona i gang. Vi har et ugentligt praktisk-pædagogisk lærermøde, som vi ser frem til, at vores nye kollega med sine kvaliteter også bliver en givende del af.

Lyder det umiddelbart, som om det kunne være noget for dig, vil vi meget gerne høre fra dig.

Kontakt os endelig for nærmere information – læs også nærmere på vores hjemmeside www.waldorbh.dk

ANSØGNINGEN SENDES TIL:

Du er velkommen til at sende din ansøgning online til steinerjob@steinerskole.dk
Vedhæft venligst din ansøgning dit CV, referencer og dit uddannelsesbevis.

ANSØGNINGSFRIST:

Ansøgningsfrist: den 31.10.2021
2 samtalerunde: Efter ansøgningsfristen inviterer vi til en mundtlig samtale. Udvalgte kandidater inviteres til en anden, og uddybende samtale.

LØN OG VILKÅR:

Løn efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.
Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Baggrundsoplysninger:

SKOLE:
Waldorf Skolen i København
Engvej 139
2300 København S

KONTAKTPERSON:
Skoleleder: Anne-Mette Winther Christiansen: skoleleder@steinerskole.dk

For at ansøge til dette job send dine informationer til steinerjob@steinerskole.dk

2021-10-11T14:49:23+02:00september 28th, 2021|Kommentarer lukket til Klasselærer til 4. klasse til Waldorf Skolen i København