Websted KRISTOFFERSKOLEN - Rudolf Steinerskolen i Roskilde

Kristofferskolen er en friskole, som underviser efter Rudolf Steiners pædagogiske principper, og hvor kunsten, håndværket og det fagfaglige går hånd i hånd. Vi ligger midt i grønne omgivelser i Trekroner, med rig mulighed for at inddrage naturen i undervisningen. Vi prioriterer en bæredygtig og inddragende hverdag, hvor vi med glæde og passion uddanner eleverne til at være selvstændige og engagerede mennesker. Skolen har 260 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse samt egen sfo og klub.

Vi tilbyder:

 • et dygtigt, engageret, inspirerende og inkluderende kollegie, hvor vi arbejder ud fra skolens værdigrundlag om åbenhed, tillid, nærvær og fællesskab
 • et tæt samarbejde med erfarne kolleger
 • elever, der har brug for en fagligt funderet og tydelig lærer, med hjertet på rette sted
 • mentorordning alt efter dine behov og kompetencer
 • en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet, og hvor gode idéer bliver omsat til handling
 • en skole, hvor der ikke er fuld tilstedeværelsespligt

Du:

 • er en engageret lærer med undervisningserfaring
 • som er dygtig til klasserumsledelse
 • har en professionsbachelor som lærer
 • med en steineruddannelse eller erfaring fra en Steinerskole eller har interesse for skolens pædagogiske tradition og værdier
 • kan arbejde såvel selvstændigt, men skal være lige så god til teamsamarbejde og ønsker at indgå i et kollegialt samarbejde med høj grad af medindflydelse
 • er god til relations arbejde med såvel elever, forældre og kolleger

Stillingen er som udgangspunkt på ca. 80%, men kan evt. udvides ved undervisning på andre klassetrin.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler  torsdag og fredag i uge 15.

Ansøgningsfrist fredag den 5. april 2024 kl. 12.00

Ansøgningen med relevante bilag sendes til: kontoret@kristofferskolen.dk 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til skoleleder Rune Schultz Langholm på mobil 29858507.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Læs mere om skolen på www.kristofferskolen.dk

Kristofferskolen, Linkøpingvej 183, 4000 Roskilde, tlf.: 46 75 40 55

To apply for this job please visit kristofferskolen.dk .