Hjemmeside Hertha Bofællesskaber og Værksteder

Vi søger primært en pædagog, der er uddannet inden for Rudolf Steiners Socialterapi – eller som har erfaring med specialområdet, gerne psykiatri.

Personer med antroposofisk baggrund vægtes. Stillingen er på 25 timer pr. uge. Der vil være mulighed for at supplere op til fuld tid gennem vikar-vagter.

Vi søger en medarbejder til et bofællesskab med i alt 12 voksne udviklingshæmmede. Der er tale om omsorgsarbejde, pleje og hyggeligt samvær.

Hertha er et sted, hvor omvendt inklusion er ledetråd. I Levefællesskabet bor der p.t. 150 personer, hvoraf 26 er beboere med specielle behov for omsorg.  

Det er dem, vi som medarbejdere hjælper og skaber trygge rammer for – så de kan deltage med de forudsætninger, de hver især har – dels i arbejdet på de beskyttede værksteder, hvor også 12 eksterne brugere fra kommunens andre bofællesskaber er tilknyttet, og dels i det sociale og kulturelle liv i og udenfor Levefællesskabet. 

Vi forventer af dig:

 • at du kan arbejde selvstændigt, og trives med at arbejde alene af og til 
 • at du er god til at samarbejde
 • at du er villig til at videreudvikle din faglighed, og god til at reflektere over din pædagogiske praksis i forhold til det antroposofiske menneskesyn
 • at du kan stå roligt i konfliktsituationer 
 • du har stor tålmodighed  
 • du har humor og godt humør 
 • du er ansvarlig og indstillet på at være fleksibel
 • du trives med skiftende arbejdstider, aften-, og weekendarbejde (hver anden weekend), og at du er villig til at deltage i beboernes ferierejser sammen med de øvrige bofællesskaber 

Vi tilbyder:

 • en antroposofisk inspireret arbejdsplads
 • et spændende og fleksibelt arbejdsmiljø med ca. 30 kollegaer 
 • mulighed for medindflydelse og selvudvikling 
 • ledelsesstruktur med høj grad af medansvar
 • Løn og vilkår efter overenskomst med Dansk Erhverv og SL (Socialpædagogernes Landsforbund)

Ansøgning sendes til:
Hertha Bofællesskaber og Værksteder, att. Diana Kroon, Landsbyvænget 25, 8464 Galten, eller på mail til diana.kroon@hertha.dk

Ansøgningsfrist: mandag den 5.12 inden kl. 12.00  
Jobsamtaler gennemføres i uge 49/50 
Yderligere oplysninger www.herthabv.dk eller mail til diana.kroon@hertha.dk

For at ansøge til dette job send dine informationer til diana.kroon@hertha.dk