Rudolf Steiner-Skolen i Odense

Vi søger en visionær, synlig og favnende grundskoleleder, der deler vores grundlæggende værdier om, at en skoles opgave består i mere end at hjælpe eleverne med at nå bestemte faglige mål, og som tror på, at der skabes ligevægt ved at fokusere på faglighed og kreativitet på tværs af fagene, og at dette er med til at give eleverne lyst til at lære – hele livet.

Som steinerskole har eleverne i hele deres skoleforløb både teoretiske, håndværksmæssige, musiske og kunstneriske fag, og vi har mange stolte traditioner, også på tværs af klasserne. Skolen er karakter- og eksamensfri.

Skolen har 325 elever og 60 ansatte og har eksisteret siden 1971 og rummer i dag børnehaveklasse til og med 2. hf (ét spor på hvert klassetrin), Forårs SFO, SFO og klubtilbud. Derudover hører Specialklasserne i Ølsted, som er for børn og unge med særlige behov, også under skolen.

Du skal være grundskoleleder for klasserne fra Forårs SFO til og med 10. klasse samt for SFO’en, Klubben og Specialklasserne, og i fællesskab med skolens rektor og skolens medarbejdere skal du have blik for skolens helhed og sikre visioner for skolens liv i de kommende mange år.

Vi tilbyder en stilling, hvor du:

 • sammen med et stærkt lærerteam og en velfungerende administration, kan stå i spidsen for en traditionsrig og solidt forankret grundskole.
 • får en varieret hverdag, hvor undervisning af grundskoleelever også kan indgå.
 • bliver en del af en skole i fortsat udvikling med en engageret medarbejder- og forældrekreds.

Vi forventer at du:

 • er åben over for og vil støtte op om skolens steinerpædagogiske og antroposofiske grundlag og meget gerne har erfaring med pædagogikken i praksis.
 • er god til relationsdannelse, både internt og eksternt.
 • har ledelseserfaring og kan indgå i en dialogbaseret ledelsesform og være med til at sikre gennemsigtighed i beslutningsprocesserne.
 • har flair for og kan stå i spidsen for de politiske og administrative opgaver rettet mod friskole-/steinerskoleområdet og andre eksterne interessenter.
 • har gode evner indenfor økonomisk forståelse/styring og planlægning af eksempelvis timer/fagfordeling.
 • er fleksibel og har naturlig interesse i at støtte op om skolens liv og arrangementer, der også kan ligge uden for normal arbejdstid.
 • er åben, imødekommende og udadvendt og har brede kommunikative kompetencer.

Har du lyst til at være en del af skolens spændende udvikling og hverdag, glæder vi os til at høre fra dig.
Ansøgningen sendes til ansættelsesudvalget på mail: job@rss-odense.dk

Ansættelsessamtaler afholdes løbende, primært i uge 13 eller 15.

For yderligere information kontakt:

 • Rektor Morten Birk på mwc@rss-odense.dk/21 49 70 07
 • Bestyrelsesformand Signe Black på sb@rss-odense.dk /24 44 13 34

Ansøgningsfrist 20. marts 2023
Ansættelsessamtaler afholdes løbende, primært i uge 13 eller 15
Ansættelsesvilkår: efter gældende overenskomst.
Ansættelsesform: Fastansættelse på fuld tid.
Tiltrædelse: Snarest muligt, efter aftale.

For at ansøge til dette job send dine informationer til job@rss-odense.dk