Hjemmeside Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg

Vi søger en livsglad kollega, der har lyst til at udvikle sig sammen med vores børn, deres forældre og os, dine kommende kollegaer, på vores skønne skole.

Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg er en velfungerende og udviklingsorienteret arbejdsplads præget af medbestemmelse, medindflydelse og medansvar.

Vi har et stærkt fagligt læringsmiljø, hvor der er gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Skolen er placeret i det vestlige Silkeborg, med direkte adgang fra motorvej og bus. Skolen består at et undervisningstilbud, dagtilbud og fritidstilbud med godt 100 elever og ca. 100 børn dagtilbud.

Vi har mellem 45-60 børn i vores fritidstilbud.

Skolen er en arbejdsplads med visioner og plads til den enkelte. Vi er gode til at spille hinanden bedre, og forventer du kan indgå i et team som finder balance gennem faglighed, personligt lederskab og sociale kompetencer.

Om jobbet

 • Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med den daglige leder af vores klub og SFO.
  Det forventes at du kan arbejde selvstændigt og fleksibelt i forhold til arbejdsopgaver, der skifter mellem praktiske daglige gøremål f.eks. madlavning og oprydning og pædagogiske arbejde.
 • Vi prioriterer det sociale højt, børnenes trivsel, at de lærer at passe på og hjælpe hinanden.
 • Tiden i SFOen er den tid hvor børnene har tid og mulighed for fri leg.
 • Vi iværksætter gerne aktiviteter og lege hvis der er behov for det, men som udgangspunkt er det børnenes tid.
 • Hele vores matrikel er mobil-fri, hvorfor børnene har mulighed for at fordybe sig i andre medier end de digitale i deres skole- og SFO-tid, med mindre det er i undervisningshenseende.

Vi vægter højt:

 • At børnene har mulighed for at skabe med hænderne – vi hjælper og sætter i gang.
 • At børnene er med til at bage og lave mad, der stimulerer sanser, smage og dufte.
 • At børnene bruger naturen, at de er i den og med den, og lærer at passe på den.
 • At de bruger deres kroppe, motorisk, ude og inde.
 • At de trænes i at rydde op efter sig og passe på de ting de omgås.
 • At vi følger årstidernes skiften, i de ting vi foretager os.
 • At vi benytter naturmaterialer
 • At vi spiser sund og økologisk mad – hver dag.

Det er lidt et blæksprutte-job med mange vekslende funktioner, der kræver overblik; At kunne være nærværende til stede med et enkelt barn, der har brug for kontakt og opmærksomhed, og samtidig bevare overblikket og opmærksomheden på helheden. At kunne være i gang med noget praktisk og samtidig have antennerne ude.

Alt i alt en masse fastlagte funktioner, og samtidig kommer jobbet allermest til at tage farve af hvem du er som menneske. Af dine kvalifikationer og det du har lyst til og brænder for, som giver inspiration, energi og mening

Stillingen tilbyder en høj grad af frihed under ansvar og med stor indflydelse på egen hverdag.

Tonen på stedet er uformel og der er et godt og tillidsfuldt kollegialt samarbejde, også på tværs af afdelinger.

Skolen anser skolegang som et parløb mellem skole og forældre, for at sikre optimal læring og trivsel, og har på den baggrund et højt forældreengagement og -kontakt.

Om dig

 • Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke det mest væsentlige.
  Det er derimod de kompetencer, som du må besidde, for at lykkes i jobbet.
 • Din alder er ikke væsentlig. Dog kræves en indre modenhed. At være ungdommelig af sind er en fordel.
 • Det er vigtigt at du formår at møde børnene på deres præmisser og samtidig kunne være den voksne der skaber trygheden ved at sætte rammer og grænser for det enkelte barn og helheden.
 • Du forstår vigtigheden af drage omsorg, lytte, sætte rammer, grænser og hjælpe med konfliktløsning
 • Du er ferm i forældresamarbejdet, og forstår vigtigheden af tillidsfyldte relationer.
 • Du brænder for børns udvikling og trivsel.
 • Du er rutineret i dit relations arbejde, og forstår at det er den voksne, professionelle der har ansvaret for relationerne.
 • Du er pålidelig og ansvarsfuld.
 • Du kan arbejde helhedsorienteret og forstår vigtigheden af at alle elever oplever sig som en del af et meningsfyldt fællesskab – samt et vedvarende øje for at alle børn oplever at lykkes
 • Du er glad for at lære og glad for børn
 • Erfaring og/eller kendskab til Rudolf Steiner pædagogik og metode er en fordel.

Omfang og ansøgningsfrister
Stillingen er på 21 timer/uge og arbejdstiden er mellem 11.45-16.30 på ugens 5 dage. Dertil et ugentligt formiddagsmøde og heldagspasning i visse ferier.

Der er muligheder for at kombinere stillingen med vikar og/eller faste timer i hhv. skole- og dagtilbud, såfremt du besidder kompetencerne.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til friskoleforeningens gældende overenskomst. Der indhentes straffe- og børneattest ved ansættelse.

Ansøgningsfrist til jobbet er onsdag d. 23. november.

Opstart er 1. december 2022 eller snarest derefter

Du er velkommen til at kontakte daglig leder Catrine Oest Jacobsen på 2184 3724

Alternativt skoleleder Frank Dam Yde på tlf. 8680 0333 for mere information.

For at ansøge til dette job send dine informationer til frank@steinerskolen-8600.dk