• 30-37 timer
 • 7100 Vejle

Hjemmeside Steiner Skolen i Vejle

–  SØGES TIL ANSÆTTELSE SNAREST MULIGT

Steiner Skolen i Vejle er en skole med ca. 170 dejlige elever fordelt på alle klasser fra børnehaveklassen til og med 9. klasse inklusiv SFO samt 20 skønne børn i en naturbørnehave.

Vi er en skole, der vil fællesskabet.

Vi tilbyder en skole i udvikling, der bevidst arbejder på at stille sig solidt i tiden.

Som skoleleder på Steiner Skolen i Vejle skal du i samarbejde med forældre og medarbejdere fortsætte den igangværende udvikling og være med til at sikre skolens antroposofiske impuls.

Om vores nye skoleleder:

Faglige kompetencer:

• Du har ledelseserfaring – gerne suppleret med relevant efteruddannelse

Dine ledelsesmæssige og personlige kompetencer:

 • Du har pædagogisk og/eller didaktisk erfaring
 • Du går forrest og udstråler naturlig autoritet
 • Du har stærke lederegenskaber og gode kommunikative evner
 • Du er nærværende og tillidsvækkende i din ledelsesstil
 • Du er en samlende, samarbejds- og helhedsorienteret leder, der skaber ro i en travl hverdag
 • Du er i stand til at samle trådene og holde en fælles retning samt skabe struktur
 • Du er talerør for kollegiet og facilitator for vores fælles indsats
 • Du er oprigtigt interesseret i skolens miljø, kultur og pædagogik
 • Det er en fordel med kendskab til og interesse for antroposofi

Dine opgaver som Steiner Skolens leder:

 • At være Steiner Skolens ansigt udadtil og skabe tydelig, troværdig og tillidsskabende formidling både i og uden for skolen
 • At arbejde strategisk med skolens ressourcer
 • At tage ansvar for udfordringer og frembringe løsninger rettidigt
 • At stå for den daglige drift af skolen, herunder administration, økonomi, MUS samtaler mm.
 • At sikre gennemsigtighed i skolens processer over for medarbejdere, skolens bestyrelse og forældre

Løn og ansættelse:

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og L.C. Løn forhandles i intervallet med 100-349 elever.
Ansøgning skal være modtaget senest 29. april 2022.
Skriftlig ansøgning og relevante bilag sendes som én samlet pdf til mail: bestyrelsen@steinerskolen-vejle.dk

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 18 og 19.

Yderligere oplysninger:

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte bestyrelsens formand Bjerke Lunding Christensen på tlf. 61 71 43 07

For at ansøge til dette job send dine informationer til bestyrelsen@steinerskolen-vejle.dk