Websted Hertha Bofællesskaber og Værksteder

Hertha Bofællesskaber og Værksteder (HBV) søger helsepædagogisk, socialfagligt eller sundhedsfagligt personale til omsorgsarbejde, pleje og hyggeligt samvær.

Om stillingen

Barselsvikariatet er en pædagogisk stilling i bofællesskabet Vidarhus. Her bor der 12 voksne udviklingshæmmede i alderen 30-74 år med forskellige funktionsnedsættelser og udfordringer, herunder også enkelte med psykiatriske udfordringer.
Stillingen er på 30 timer ugentlig med mulighed for at supplere op til 37 timer med vikarvagter. Vagterne er fordelt på dag-, aften- og nattevagter samt en vagt hver anden weekend.

Det pædagogiske arbejde tager afsæt i Rudolf Steiners filosofi og menneskesyn.
Vi vægter beboernes selvstændighed, frihed og meningsfuld livsudfoldende højt og det pædagogiske arbejde kommer således til at være en social, kulturel og praktisk formidling af aktiviteter, der tilfredsstiller disse behov på en måde, så beboerne kan deltage og bidrage maksimal på hver deres måde.

Vi ønsker, at du

  • Har erfaring med psykiatriske udfordringer, gerne i forhold til udviklingshæmning
  • Har interesse for antroposofien
  • Er nærværende, rolig og tålmodig
  • Kan arbejde selvstændigt og ønsker at arbejde i en lille, skærmet enhed
  • Er god til at skabe rolige og hyggelige aktiviteter
  • Kan stå roligt i konfliktsituationer

Om Hertha Bofællesskaber og Værksteder
HBV ligger lidt uden for Aarhus i Levefællesskabet Hertha. Bofællesskabet består af 26 beskyttede boliger for voksne udviklingshæmmede. Boligerne er fordelt på 3 bofællesskaber og 3 selvstændige lejligheder. Sammen med de beskyttede boliger, udgør de beskyttede værksteder en selvejende institution og er derudover registreret som en socialøkonomisk virksomhed, der leverer et helhedstilbud ud fra Servicelovens §85 (støtte i egen bolig) og §103 (beskyttet beskæftigelse).

I HBV er der et ansvarsfællesskab og du får derfor mulighed for medindflydelse og at være en aktiv del af organisationen. Derudover tilbyder vi mentorordning, et introduktionsforløb, kurser og undervisning i henhold til dine kompetencer og behov. Løn og ansættelse efter gældende overenskomst med SL/Dansk Erhverv.

Ansøgning

Send en motiveret ansøgning samt C.V. til:
Hertha Bofællesskaber og Værksteder,
att. Diana Kroon, Landsbyvænget 25, 8464 Galten
Eller diana.kroon@hertha.dk

Ansøgningsfrist fredag d. 9. august kl. 12.
Samtaler gennemføres onsdag d. 14. august.
Tiltrædelse d. 1. september eller snarest derefter.

For yderligere oplysninger se www.herthabv.dk eller send en mail til diana.kroon@hertha.dk

For at ansøge til dette job send dine informationer til diana.kroon@hertha.dk