Hjemmeside Børnehuset Babuska

Vi søger en pædagog 30 timer om ugen i et barselsvikariat i vores børnehavegruppe Klokkeblomsten.

Som pædagog i Klokkeblomsten vil du indgå i et team, som dagligt varetager det pædagogiske arbejde med 18-20 børnehavebørn. Vi er tre pædagoger og en medhjælper.

Børnehuset Babuska er en Rudolf Steiner institution med 4 børnehavegrupper, 1 familiegruppe og 2 vuggestuegrupper. Huset er normeret til 110 børn i alt. Trods størrelsen lægger vi stor vægt på en hjemlig og tryg atmosfære i de enkelte grupper. Dette understøttes af pædagogikkens fokus på rytme og genkendelighed i dagligdagen.

Vi lægger desuden vægt på at være en moderne institution med en åben kommunikation og et dialogbaseret samarbejdsmiljø – eksternt såvel som internt.

Børnehuset Babuska er en privat institution med lokale rammer og retningslinier.

I besættelsen af stillingen lægger vi vægt på:

  • At du er uddannet Steinerpædagog eller har kendskab til denne pædagogik.
  • At du har lyst til fordybelse i pædagogikken.
  • At du kan varetage ansvaret for forældresamarbejde.
  • At du kan skabe stemningsfyldte sanglege og eventyr stunder.
  • At du kan skabe årstidsfester.
  • At du kan være efterlignelsværdig i dit daglige virke.
  • At du kan arbejde i et team og samtidig handle selvstændigt.
  • At du er et åbent og engageret menneske med et positivt livssyn.
  • At du ønsker at indgå i et ligeværdigt og tæt samarbejde med gruppekoordinatoren omkring de pædagogiske opgaver.

Tiltrædelse d.26.09.2022

Send din ansøgning elektronisk til: babuska@babuska.dk

Ansøgningsfrist d. 19.08. 2022 kl. 12.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 34 

Bemærk: Kun de, der kommer i betragtning til stillingen, får svar på ansøgningen.

For yderligere oplysninger: Se www.babuska.dk

For at ansøge til dette job send dine informationer til babuska@babuska.dk