Afdelingsleder til fritidshjem og klub

Hjemmeside Byens Steinerskole

Vi søger en engageret uddannet pædagog, gerne med steinerpædagogisk baggrund og udelivserfaring til vores fritidsordning, der består af fritidshjem for 0.-3. klasse og klubtilbud for 4.-6. klasse.

Som leder af vores fritidshjem og klub skal du kunne organisere og tilrettelægge aktiviteter med udgangspunkt i børnenes interesser, medarbejdernes kompetencer og vores grønne profil. Vi tænker, at det for dig giver den allerbedste mening at tænke naturen og uderummet ind i børnenes fritidsliv, og at du har praktisk erfaring med igangsættelse af friluftsaktiviteter.

Vi drømmer om et fritidstilbud med grønt snitteværksted, tilberedning af eftermiddagsmad også over bål, og et uderum med mulighed for både rolig fordybelse samt aktive bevægelseslege.

Som afdelingsleder for fritidshjemmet på Byens Steinerskole har du hovedansvaret for de øvrige pædagogiske medarbejdere i fritidshjem og klub, samt planlægning af medarbejdernes arbejdstid. Arbejdsopgaverne fordeler sig mellem tid sammen med børnene, mødeaktiviteter, administrative opgaver og forældrekontakt. Der kan suppleres med pædagogiske arbejdsopgaver tilknyttet skolen.

Vi søger en kollega, som elsker at komme hjem med lugten af bålrøg i håret, har pionerånd og lyst til at være en del af en aktiv hverdag med glade børn og inspirerende og dygtige kolleger med noget på hjertet. Du skal se forældresamarbejdet som en ressource i skabelsen af det allerbedste fritidsliv for skolens børn og have lyst til at arbejde med både fritidshjem- og klubbørn. Da vi er en nystartet skole, vil du få mulighed for at sætte den pædagogiske retning og udvikle vores fritidstilbud.

Det er vigtigt for os, at du har lyst til friskoletanken, fællesskabet og til det særlige engagement, som er en naturlig del af skolens kultur. Du er som menneske empatisk, omsorgsfuld og anerkendende i din tilgang til børnene. Du er en mødestabil og selvstændig person, der selv tager initiativer og sætter ting i gang – og følger dem til dørs. Du kan arbejde på egen hånd og kan bevare overblikket i en travl hverdag.

Vores fritidshjem og klub

På Byens Steinerskole lægger vi vægt på, at der i fritidstilbuddene arbejdes pædagogisk med børnene, både hvad angår aktivitetsudbud, faglig udvikling og social trivsel. Der er et tæt samarbejde mellem skole og fritidstilbud, og børnene møder flere af de ansatte begge steder. Efter sommerferien vil der være ca. 95 børn i fritidshjemmet og ca. 40 børn i klubben. Begge dele har til huse i skolens nye og rummelige lokaler.

Om os:

  • Vi er en nyåbnet friskole midt i København i grønne og rolige omgivelser, der prioriterer en grøn hverdag hvor børnene har en tæt forbindelse til naturen.
  • Vi har 160 elever fra børnehaveklasse til 7. klasse som skal vokse til en helhedsskole med ungdomsuddannelse
  • Vi har en international afdeling, hvor undervisningssproget er engelsk
  • Vores børnehave har plads til 52 børn i alderen 2-6 år
  • Vi har fokus på nærvær, nysgerrighed og interkulturelle relationer, hvor det at tale engelsk (og andre sprog) er lige så normalt som dhal og hummus
  • Vi lægger vægt på at være en moderne organisation med en åben kommunikation og et dialogbaseret samarbejdsmiljø – eksternt såvel som internt
  • Masser af muligheder for udeliv og for at inddrage naturen i pædagogikken. Vi er i vækst og arbejder hele tiden med i fællesskab at videreudvikle skolens pædagogik, så den kan blive et betydningsfuldt bidrag til vor tids moderne samfund.

Ansøgningsfrist: 16. maj 2021

Ansøgning sendes til job@byenssteinerskole.dk. Vedlæg gerne anbefalinger og udtalelser fra tidligere jobs.
Vi afholder samtaler onsdag og torsdag i uge 21 og 22.

Stillingen kan variere mellem 80 og 100% fastansættelse, og er med tiltrædelse pr. 1. august 2021.
Du kan læse mere om skolen på www.byenssteinerskole.dk.
Du er velkommen til at kontakte skoleleder Frederikke Larsson eller børnehaveklasseleder Tina Hofbæk på 7196 7052.

På Byens Steinerskole ser vi mangfoldighed som en ressource. Vi opfordrer derfor alle til at ansøge, uanset køn, etnicitet, alder og anden baggrund.

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst og organisationsaftale mellem BUPL og Dansk Friskoleforening

For at ansøge til dette job send dine informationer til ean@teknografik.dk

2021-04-21T10:12:49+02:00april 21st, 2021|Kommentarer lukket til Afdelingsleder til fritidshjem og klub